Prašymas priimti į LLB narius

Prašau priimti mane į ne pelno asociacijos „Liuksemburgo lietuvių bendruomenė” narius. Patvirtinu, kad susipažinau su Bendruomenės įstatais ir įsipareigoju jų laikytis. Pateikiu šiuos savo duomenis:
Adresas