Liuksemburgo lietuvių bendruomenė

Tema: 

1. Oficialus bendruomenės pavadinimas - "La communauté des lituaniens au Luxembourg". Teisinė forma - ne pelno asociacija (a.s.b.l). Juridinio asmens kodas - 2007 61 03632. 2. Steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 43 steigėjai, įvyko 2007 m. lapkričio 26 dieną. 3. Įstatai įregistruoti Liuksemburgo Komercijos ir organizacijų registre 2008 m. vasario 20 d. (Reg. Nr. F 7519), paskelbti 2008 m. kovo 14 d. "Mémorial" (Liuksemburgo oficialiajame leidinyje). 4. Oficialus įstatų tekstas prancūzų kalba (>įstatai html, >įstatai pdf), vertimas į lietuvių kalbą (>įstatai html). 5. Bendruomenės adresas - 16, rue Poutty Stein, L-2554 Luxembourg. 6. El. pašto adresas - LLB-valdybagooglegroups.com 7. Valdybos nariai (nuo 2012-10-17):
    - Eglė Jurienė (valdybos pirmininkė) - Žilvinas Breivė (iždininkas) - Ingrida Karaliūtė (sekretorė) - Nerijus Parulis (narys) - Vaidas Šulcas (narys).
8. Visuotinio narių susirinkimo metu 2014 metams buvo patvirtintas 20 EUR dydžio nario mokestis. 9. Bendruomenės sąskaita banke:
    Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat IBAN: LU26 0019 2655 6181 4000 BIC: BCEELULL
Norėdami prisijungti prie bendruomenės, užpildykite prašymą.