Įdarbinimas iš 10 naujųjų valstybių narių: dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai

Tema: 

IP/06/422

Briuselis, 2006 m. balandžio 3 d.

Artėjant antrosioms 10 naujųjų valstybių narių įstojimo į Sąjungą metinėms, šiandien Komisijos pirmininko pavaduotojo Siimo Kallaso Kolegijai pateiktoje ataskaitoje dėl ES 10 piliečių įdarbinimo Komisijoje apžvelgiama nuo praėjusių metų padaryta pažanga[1]. Bendri rezultatai yra puikūs: iki 2006 m. sausio 15 d. įdarbinti 1 627 piliečiai. Pažanga įdarbinant vidurinės grandies vadovus yra patenkinama atsižvelgus į tai, kad konkurso laimėtojų sąrašas paskelbtas gana vėlai – 2005 m. pabaigoje. Dėl vyresniųjų vadovų darbo vietų Komisija yra tikra, kad iki 2007 m. vidurio iš kiekvienos valstybės narės pavyks įdarbinti bent po vieną generalinį direktorių arba generalinio direktoriaus pavaduotoją. Ir toliau susiduriama su dideliais sunkumais skatinant įdarbinimą ir planuojant visų lygių konkursus.

2006 m. sausio 15 d. Komisijoje dirbo 1 627 naujųjų valstybių narių piliečiai. Šis skaičius viršija ambicingą 2004–2005 m. nustatytą tikslą (1 529), ir tai yra neblogas pasiekimas lyginant su 2004–2006 m. tikslu įdarbinti 2 180 ES 10 piliečių.

Vadovaujančio personalo įdarbinimas patenkinamas

Kol kas paskelbti 6 paskyrimo sprendimai dėl generalinio direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigų. Praėjusį lapkritį Komisijai priėmus judumo paketą, paskelbtos penkios laisvos darbo vietos generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti[2].

Iki šiol Komisija įdarbino 34 % vidurinės grandies vadovų[3], numatytų įdarbinti 2004–2006 m. (134), ir toliau sieks šio tikslo 2006 m., nors tai bus nelengva, nes EPSO[4] parengti rezervo sąrašai buvo paskelbti vėlai, o abiejų konkurso turų laimėtojų skaičius yra mažesnis nei tikėtasi.

Naujosiose valstybėse narėse užimtos 7 iš 10 atstovybių vadovų darbo vietų (likusios trys (CZ, LV, LT) turėtų būti užimtos iki 2006 m. vidurio).

Nors Komisijos tarnybos toliau dėjo pastangas įdarbinti direktorius ir vyriausiuosius patarėjus ir išnagrinėjo daugiau nei 2 900 prašymų bei surengė daugiau nei 400 pokalbių, reikia toliau dėti pastangas, kad 2007 m. viduryje būtų įgyvendinti bendri orientaciniai įdarbinimo tikslai. Iki šiol iš oficialiai numatytos 41 darbo vietos darbuotojai paskirti į 22.

Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos užtikrinti tinkamą personalo balansą

Kad iki 2010 m. pabaigos būtų užtikrintas tinkamas įvairių lygių ir kategorijų personalo balansas, Komisija ketina imtis tam reikalingos priežiūros. Visų pirma vis dar yra didelių spragų įdarbinant vidurinės grandies vadovus, B* kategorijos darbuotojus (padėjėjus) (konkurso laimėtojų sąrašai dar nepaskelbti), nepakankamai įdarbinta ir kitų tam tikrų kategorijų darbuotojų. Kai bus paskelbti antrojo konkursų turo rezultatai, Komisija nuodugniai išnagrinės padėtį, kad galėtų nuspręsti, kurių konkursų laimėtojų skaičius yra per mažas. Tada būtų galima numatyti taisomuosius veiksmus, pavyzdžiui, surengti tam tikrų šalių piliečiams skirtus konkursus.

Pagrindinė informacija

Siekdama palaipsniui įdarbinti vis daugiau ES 10 piliečių, Komisija užsibrėžė bendrą orientacinį įdarbinimo tikslą dėl ES 10, t. y. 7 metų laikotarpiu (2004–2010 m.) sukurti 3 441 pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams skirtą darbo vietą, ir nustatė orientacinį kiekvienos naujosios valstybės narės darbuotojų santykinės dalies dydį.

Vadovų lygmeniu orientacinis įdarbinimo tikslas yra iš dešimties naujųjų valstybių narių įdarbinti 189 vidurinės grandies vadovus ir 41 direktorių ir (arba) vyriausiąjį patarėją. Komisija užsibrėžė tikslą iš kiekvienos naujosios valstybės narės įdarbinti po vieną generalinio direktoriaus arba generalinio direktoriaus pavaduotojo lygio pareigūną –taip būtų užtikrinta geografinė pusiausvyra. Kadangi palaipsniui galima pradėti naudotis naujais ištekliais, bendras tikslas dėl 3 441 darbo vietos yra suskirstytas pagal biudžetinius metus.

Siekiama, kad pereinamojo laikotarpio pabaigoje būtų tinkamas visų lygių ir kategorijų personalo iš visų naujųjų valstybių narių balansas. Pagrindinis įdarbinimą lemiantis veiksnys yra ir turi būti asmeniniai pasiekimai. Vis dėlto, jeigu iš tam tikros valstybės narės įdarbintų pareigūnų skaičius bus per mažas, reikės imtis taisomųjų veiksmų.

Daugiau informacijos:

IP/05/488
Bendrus Komisijos personalo duomenis galima rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/staff/index_en.htm


Priedas. Pareigūnų iš 10 naujųjų valstybių narių įdarbinimas


Pateikti duomenys rodo pareigūnų iš naujųjų valstybių narių įdarbinimą Komisijos tarnybose iki 2006 m. sausio 15 d. (su vadovais susiję duomenys rodo įdarbinimą iki 2006 m. balandžio 4 d.).


1. – Orientaciniai tikslai ir faktinis įdarbinimas 7 metų pereinamuoju laikotarpiu (2004–2010 m.), pagal pilietybę

2006 m. sausio 15 d. Komisijoje dirbo 1627 naujųjų valstybių narių piliečiai (1162 pareigūnai ir 456 laikinieji darbuotojai). Tai sudaro 106,5 % bendro 2004–2005 m. nustatyto įdarbinimo tikslo (1529).

Lentelė: Tikslas ir faktinis įdarbinimas (2006 m. sausio 15 d.)

CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
SI
SK
Iš viso
Tikslai: A*B*C* 2004–2010 m.


3441
Tikslai: A*B*C* 2004–2005 m.


1529

A*B*C* įdarbinimas

49
216
110
285
125
102
57
445
108
130
1627

Tikslas: A* 2004–2010 m.


2065
Tikslas: A* 2004–2005 m.


1084

A* įdarbinimas

34
146
77
181
92
74
43
233
81
90
1051

Tikslas: B* 2004–2010 m.


1376
Tikslas: B*C* 2004–2005 m.


445

B*C* įdarbinimas

15
70
33
104
33
28
14
212
27
40
5762. Vadovaujančio personalo įdarbinimas

2.1. Generalinio direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigos (A*15)

A*15
.
CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
SI
SK
Iš viso
Tikslas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Faktiškai
1
2
0
2
0
0
0
0
1
0
6


Komisija užsibrėžė tikslą iš kiekvienos valstybės narės įdarbinti mažiausiai vieną generalinio direktoriaus ir generalinio direktoriaus pavaduotojo lygio pareigūną. Iki šiol paskirti 6 pareigūnai.

1/ DDG RTD Zoran STANCIC (SI)
2/ DDG EMPL Lenia SAMUEL (CY)
3/ DDG ESTAT Marie BOHATÁ (CZ)
4/ DDG RELEX Karel KOVANDA (CZ)
5/ DDG TREN Zoltan KAZATSAY (HU)
6/ DDG TRADE Peter BALAS (HU)

2.2 Direktoriai ir vyriausieji patarėjai (A*14) (neįskaitant kabineto vadovų)

A*15
.
CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
SI
SK
Iš viso
Tikslas
1
6
1
6
3
2
1
16
2
3
41
Faktiškai
2
1
2
7
1
1
0
5
1
2
22


Iš 41 numatytos direktoriaus ir vyriausiojo patarėjo darbo vietos konkursai paskelbti į 30. Po konkursų paskirti 22 pareigūnai. Be to, Komisijos narių pasirinkti 5 kabineto vadovai (A*14) yra iš naujųjų valstybių narių. Vis dėlto Komisija nusprendė kabineto vadovų neįtraukti į skaičių, susijusį su direktoriaus ar kitos atitinkamos kategorijos pareigomis.

1/ DIR ENTR Maive RUTE (EE)
2/ DIR AGRI Antonis CONSTANTINOU (CY)
3/ DIR TREN Marjeta JAGER (SI)
4/ DIR ENV Ladislav MIKO (CZ)
5/ DIR RTD Andras SIEGLER (HU)
6/ DIR REGIO Katarina MATHERNOVÁ (SK)
7/ DIR ESTAT Inna STEINBUKA (LV)
8/ DIR TAXUD Miroslaw ZIELINSKI (PL)
9/ CP RELEX Janos HERMAN (HU)
10/ CP/IAS Agnieszka KAZMIERCZAK (PL)
11/ DIR MARKT Elmer TERTAK (HU)
12/ DIR REGIO Natalija KAZLAUSKIENE (LT)
13/ CP OIB Gabor ZUPKO (HU)
14/ CP SG Hubert SZLASZEWSKI (PL)
15/ CP ECFIN Peter BASCH (HU)
16/ DIR DIGIT Christos ELLINIDES (CY)
17/ DIR TRADE Signe RATSO (EE)
18/ DIR TRADE Ewa SYNOWIEC (PL)
19/ DIR COMP Paul CSISZAR (HU)
20/ DIR COMM Tamás SZÜCS (HU)
21/DIR EAC Vladimir SUCHA (SK)
22/ DIR SANCO Andrzej RYS (PL)

2.3 Vidurinės grandies vadovai (skyriaus vadovai)

Vidur. grandies vadovai
(A*9 & A*12)
CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
SI
SK
Iš viso
Tikslas
6
27
6
27
13
9
5
74
7
15
189
Įdarbinimas A*9
2
1
0
4
2
3
2
4
0
1
19
Įdarbinimas A*12
4
3
2
6
1
1
1
7
1
1
27
Faktiškai
6
4
2
10
3
4
3
11
1
2
46


2004–2010 m. planuojama įdarbinti 189 vidurinės grandies vadovus. 2004–2006 m. užimtos 134 darbo vietos. Pirmoji vidurinės grandies vadovų atvirų konkursų dalis vyko dviem turais: pirmojo vidurinės grandies vadovams skirtų konkursų turo laimėtojų sąrašą EPSO paskelbė tik 2005 m. balandžio mėn., kadangi įdarbinimo procesas truko ilgiau nei buvo numatyta; antrasis turas paskelbtas 2005 m. birželio mėn., o laimėtojai bus žinomi iki 2006 m. vidurio. Iki 2006 m. kovo vidurio Komisija įdarbino 46 laimėtojus: tai reiškia 34 % 2004–2006 m. nustatyto įdarbinimo tikslo (134) ir 24 % bendro 2004–2010 m. tikslo įdarbinti 189 vadovus.

Be to, 2004 m. spalio mėn. visose naujosiose valstybėse narėse paskelbti konkursai atstovybės vadovo pareigoms eiti. Baigtos 7 įdarbinimo procedūros, o konkurso laimėtojai paskirti prieš baigiantis 2005 m.


[1] Žr. IP/05/488.

[2] 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas (SEK (2005)1472).

[3] Pirmoji vidurinės grandies vadovų atvirų konkursų dalis vyko dviem turais. Pirmasis turas paskelbtas 2004 m. balandžio mėn. ir apėmė 4 konkursus teisės, ekonomikos ir (arba) statistikos, audito ir (arba) finansų valdymo ir viešojo administravimo srityse. Antrajame ture rengti konkursai, skirti skyriaus vadovams su šešerių metų patirtimi labiau specializuotose srityse: t. y. vidaus rinka, struktūrinių ir sanglaudos fondų valdymas, išorės santykiai, tvarių išteklių valdymas, tiesioginių ir netiesioginių mokslinių tyrimų, taip pat susijusių technikos sričių, valdymas, kalbų tarnybų valdymas.

[4] Pirmojo EPSO paskelbto vidurinės grandies vadovų konkursų turo rezervo sąrašai paskelbti tik 2005 m. balandžio mėn., o antrojo konkursų turo, kuris prasidėjo 2005 m. birželio mėn., rezervo sąrašai bus paskelbti tik 2006 m. viduryje.

Pridėti naują komentarą

Plain text

  • Leidžiamos HTML žymės: <strong> <u> <i> <b> <a> <em> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote> <code>
  • Svetainių adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
Image
Failas turi būtu mažesnis nei 256 MB.
Leidžiami failų tipai: png gif jpg jpeg.
File
Failas turi būtu mažesnis nei 256 MB.
Leidžiami failų tipai: txt pdf doc dot odt ott ods ots jpg png gif z tar gz tgz bz2 svg xls docx docm dotx dotm xlsx ico zip.
Apsauga
Apsauga nuo kenkėjiškų programų. Įrašykite patarlės pabaigą.
.