Mišios lietuviškai Liuksemburge

Laikas: 

sekmadienis, 2018, rugsėjo 30 - 13:00

Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 13 val. Mersch bažnyčioje (1, place de l'eglise, Liuksemburgas), mišias aukos kun. Žilvinas Treinys, viešintis Vokietijoje. Po mišių bus klausoma išpažinčių (renkamės ne anksčiau kaip 12.45 val.)

 

Pridėti naują komentarą