Filmas

Laikas: 

sekmadienis, 2017, sausio 8 - nuo 15:00 iki 17:00

Šį sekmadienį sausio 8 d. prieš lietuviškas mišias (Liuksemburgo miesto šv. Alfonso bažnyčioje rue des Capucins) parapijos salėje kunigas Žilvinas Treinys kviečia pasižiūrėti kažkada per „Kino pavasarį“ rodytą danų režisieriaus filmą „Adomo obuoliai“ arba kitą gerą filmą iš gausios kunigo kolekcijos, jei šitą daug kas bus matę.
Susitinkama 14.30 prie pagrindinio įėjimo į bažnyčią.

Pridėti naują komentarą