Šv. Mišios. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Laikas: 

sekmadienis, 2017, sausio 8 - nuo 18:00 iki 19:30

2017 m. sausio 8 d. 18 val. Šv. Alfonso bažnyčioje (rue des Capucins) Liuksemburge lietuviškas mišias aukos kun. Žilvinas Treinys.
Išpažinčių bus klausoma nuo 17 val.

Pridėti naują komentarą